61 877 05 62 kontakt@sp64poznan.pl
Szukaj
RSS

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 64 w Poznaniu jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów tejże szkoły.

Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców w kontaktach:

  • z innymi organami Szkoły (Radą Pedagogiczną, Dyrektorem, Samorządem Uczniowskim),
  • z Samorządem Lokalnym, czyli organem prowadzącym Szkołę, we wszelkich sprawach związanych ze Szkołą, w szczególności jej finansowaniem,
  • z Kuratorium Oświaty, czyli organem nadzoru pedagogicznego, we wszelkich sprawach związanych z działalnością edukacyjną i wychowawczą szkoły,
  • z Radami Rodziców z innych szkół (np. w celu wymiany doświadczeń).

Rada Rodziców jest autonomiczna, całkowicie niezależna od Dyrektora Szkoły oraz Rady Pedagogicznej, co przejawia się w szczególności w sposobie wybierania jej członków, samodzielnym określaniu struktury i zasad pracy oraz samodzielnym gromadzeniu i wydatkowaniu środków. Posiada odpowiednią, efektywną strukturę organizacyjną oraz określony precyzyjnie sposób pracy i tryb podejmowania decyzji. Utrzymuje bieżący kontakt z rodzicami poprzez sprawozdania przedstawicieli klas podczas zebrań z rodzicami, przede wszystkim w celu informowania ich o działaniach Rady oraz wydatkowaniu finansów. Rada Rodziców posiada własny budżet i samodzielnie nim zarządza.

Kontakt

Kontakt z Radą Rodziców możliwy jest poprzez przedstawicieli Rady w każdej z klas lub mailowo pod adresem rada_rodzicowsp64@wp.pl.

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Przewodnicząca – Katarzyna Frankowska
Zastępca przewodniczącego – Piotr Turkowski
Skarbnik – Agata Łuczak
Sekretarz – Maciej Łuszczyński
Członek – Izabela Molczyk-Staszewska
Członek – Ewa Szambelańczyk

Komisja Rewizyjna w roku szkolnym 2019/2020

Przewodnicząca – Agnieszka Sowa
Zastępca przewodniczącego – Dariusz Kotwica
Członek – Magdalena Owczarz

Protokoły z zebrań Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Protokoły z zebrań Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Zestawienia finansowe Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019