61 877 05 62 kontakt@sp64poznan.pl
Szukaj
RSS

Duplikat legitymacji

W celu uzyskania duplikatu legitymacji szkolnej należy złożyć w sekretariacie szkoły wniosek o wystawienie duplikatu legitymacji (do pobrania tutaj), zdjęcie legitymacyjne oraz uiścić opłatę w wysokości 9 zł na konto Szkoły nr: 16 1020 4027 0000 1502 1264 0258.

Potwierdzenie wpłaty dołącza się do wniosku.


Duplikat świadectwa

W celu uzyskania duplikatu świadectwa należy złożyć w sekretariacie szkoły wniosek o wystawienie duplikatu świadectwa (do pobrania tutaj),oraz uiścić opłatę w wysokości 26 zł na konto Szkoły nr: 16 1020 4027 0000 1502 1264 0258.

Potwierdzenie wpłaty dołącza się do wniosku.