61 877 05 62 kontakt@sp64poznan.pl
Szukaj
RSS

INFORMACJA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

zawieszenie zajęć

Informujemy, że z dniem 27.04.2019r. strajk zostanie zawieszony.

W związku z powyższym w dniach 29-30.04 oraz 02.05.2019r. (zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z Radą Rodziców) zajęcia opiekuńcze w świetlicy będą od godz. 6:00 do godz. 17:00.

Natomiast wszyscy uczniowie na zajęcia dydaktyczne wracają 06.05.2019r.

 

Poznań, 23 kwietnia 2019 r.

 

Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej nr 64

im. Marii Konopnickiej w Poznaniu

INFORMACJA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W DNIU 24 KWIETNIA 2019 R.

 

Szanowni Państwo,

 

działając jako Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 64 im. Marii Konopnickiej w Poznaniu niniejszym informuję, że  w  związku z bezterminowym strajkiem pracowników szkoły trwającym od dnia

8 kwietnia 2019, dyrekcja nie jest w stanie zapewnić wystarczającej liczby pracowników do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz sprawowania opieki nad Państwa dziećmi.

W związku z zaistniałą   sytuacją dyrekcja wystąpiła do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć w dniu24kwietnia 2019 roku, na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji NarodowejiSportuz31grudnia2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Wydział Oświaty wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w dniu24kwietnia 2019 r. na czas trwania akcji strajkowej.

Wiąże się to z brakiem możliwości przyjęcia dziecka pod opiekę szkoły w dniu 24 kwietnia 2019 r. z uwagi na brak odpowiedniej liczby nauczycieli, którzy mogliby zapewnić bezpieczne warunki przebywania młodzieży w szkole w tym dniu. Wobec tego, że szkoła zostanie zamknięta uprasza się o nieprzyprowadzanie dzieci na zajęcia w dniu 24 kwietnia 2019 r.

Jako dyrekcja szkoły prosimy o zrozumienie w tym trudnym czasie. W naszej ocenie jedynym rozwiązaniem gwarantującym bezpieczeństwo Państwa dzieci jest zawieszenie zajęć na podstawie powołanych wyżej przepisów.

Ze względu na dynamiczny charakter sytuacji zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, prosimy o częste i uważne śledzenie naszych komunikatów. O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować.

 

Poznań, 16 kwietnia 2019 r.

Rodzice Uczniów

Szkoły Podstawowej nr 64

im. Marii Konopnickiej w Poznaniu

 

INFORMACJA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W DNIACH17,18,19 i 23KWIETNIA 2019 R.

 

Szanowni Państwo,

 

działając jako Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 64 im. Marii Konopnickiej w Poznaniu niniejszym informuję, że  w  związku z bezterminowym strajkiem pracowników szkoły trwającym od dnia

8 kwietnia 2019, dyrekcja nie jest w stanie zapewnić wystarczającej liczby pracowników do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz sprawowania opieki nad Państwa dziećmi.

W związku z zaistniałą   sytuacją dyrekcja wystąpiła do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć w dniach 17,18,19i 23kwietnia 2019 roku, na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Wydział Oświaty wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w dniach  17,18,19 i 23 kwietnia 2019 r. na czas trwania akcji strajkowej.

Wiąże się to z brakiem możliwości przyjęcia dziecka pod opiekę szkoły w dniach 17,18,19i 23 kwietnia 2019 r.z uwagi na brak odpowiedniej liczby nauczycieli, którzy mogliby zapewnić bezpieczne warunki przebywania młodzieży w szkole w tym dniu. Wobec tego, że szkoła zostanie zamknięta uprasza się o nieprzyprowadzanie dzieci na zajęcia w dniach 17,18,19 i 23 kwietnia 2019 r.

Jako dyrekcja szkoły prosimy o zrozumienie w tym trudnym czasie. W naszej ocenie jedynym rozwiązaniem gwarantującym bezpieczeństwo Państwa dzieci jest zawieszenie zajęć na podstawie powołanych wyżej przepisów.

Ze względu na dynamiczny charakter sytuacji zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, prosimy o częste i uważne śledzenie naszych komunikatów. O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować.

Poznań, 12 kwietnia 2019 r.

 

Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej nr 64

im. Marii Konopnickiej w Poznaniu

INFORMACJA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W DNIACH15 i 16KWIETNIA 2019 R.

 

Szanowni Państwo,

 

działając jako Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 64 im. Marii Konopnickiej w Poznaniu niniejszym informuję, że  w  związku z bezterminowym strajkiem pracowników szkoły trwającym od dnia

8 kwietnia 2019, dyrekcja nie jest w stanie zapewnić wystarczającej liczby pracowników do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz sprawowania opieki nad Państwa dziećmi.

W związku z zaistniałą   sytuacją dyrekcja wystąpiła do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć w dniach 15 i 16kwietnia 2019 roku, na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Wydział Oświaty wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w dniach  15i 16 kwietnia 2019 r. na czas trwania akcji strajkowej.

Wiąże się to z brakiem możliwości przyjęcia dziecka pod opiekę szkoły w dniach 15 i 16kwietnia 2019r.z uwagi na brak odpowiedniej liczby nauczycieli, którzy mogliby zapewnić bezpieczne warunki przebywania młodzieży w szkole w tym dniu. Wobec tego, że szkoła zostanie zamknięta uprasza się o nieprzyprowadzanie dzieci na zajęcia w dniach 15 i 16 kwietnia 2019 r.

Jako dyrekcja szkoły prosimy o zrozumienie w tym trudnym czasie. W naszej ocenie jedynym rozwiązaniem gwarantującym bezpieczeństwo Państwa dzieci jest zawieszenie zajęć na podstawie powołanych wyżej przepisów.

Ze względu na dynamiczny charakter sytuacji zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, prosimy o częste i uważne śledzenie naszych komunikatów. O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować.

Poznań, 5 kwietnia 2019 r.

Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej nr 64 im. Marii Konopnickiej w Poznaniu

INFORMACJA W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W DNIU 8 i 9 KWIETNIA 2019 R.

Szanowni Państwo,

działając jako Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 64 im. Marii Konopnickiej w Poznaniu niniejszym informuję, że w związku z bezterminowym strajkiem pracowników szkoły zaplanowanym od dnia 8 kwietnia 2019, dyrekcja nie jest w stanie zapewnić wystarczającej liczby pracowników do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz sprawowania opieki nad Państwa dziećmi. W związku z zaistniałą sytuacją dyrekcja wystąpiła do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć w dniach  8 i 9 kwietnia 2019 roku, na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Wydział Oświaty wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w dniach  8 i 9 kwietnia 2019 r. na czas trwania akcji strajkowej. Wiąże się to z brakiem możliwości przyjęcia dziecka pod opiekę szkoły w dniach 8 i 9 kwietnia 2019r. z uwagi na brak odpowiedniej liczby nauczycieli, którzy mogliby zapewnić bezpieczne warunki przebywania młodzieży w szkole w tym dniu. Wobec tego, że szkoła zostanie zamknięta uprasza się o nieprzyprowadzanie dzieci na zajęcia w dniach  8 i 9 kwietnia 2019 r.

Jako dyrekcja szkoły prosimy o zrozumienie w tym trudnym czasie. W naszej ocenie jedynym rozwiązaniem gwarantującym bezpieczeństwo Państwa dzieci jest zawieszenie zajęć na podstawie powołanych wyżej przepisów.

Ze względu na dynamiczny charakter sytuacji zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, prosimy o częste i uważne śledzenie naszych komunikatów. O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować.

 

Poznań, 1 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo,

działając jako Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 64 im. Marii  Konopnickiej w Poznaniu niniejszym informuję, że w związku z bezterminowym strajkiem pracowników szkoły zaplanowanym od dnia 8 kwietnia 2019, dyrekcja nie jest w stanie zapewnić wystarczającej liczby pracowników do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz sprawowania opieki nad Państwa dziećmi. W związku z zaistniałą sytuacją dyrekcja wystąpiła do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć od dnia 8 kwietnia 2019 roku, na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Rozpoczęcie akcji strajkowej od dnia 8 kwietnia 2019 r. będzie wiązało się z brakiem możliwości przyjęcia dziecka pod opiekę szkoły od tego dnia z uwagi na brak odpowiedniej liczby nauczycieli, którzy mogliby zapewnić bezpieczne warunki przebywania młodzieży w szkole.

O wyrażeniu zgody przez Wydział Oświaty na zawieszenie zajęć bądź odmowie jej wyrażenia zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani.

Jako dyrekcja szkoły prosimy o zrozumienie w tym trudnym czasie. W naszej ocenie jedynym rozwiązaniem gwarantującym bezpieczeństwo Państwa dzieci jest zawieszenie zajęć na podstawie powołanych wyżej przepisów.

Ze względu na dynamiczny charakter sytuacji zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, prosimy o częste i uważne śledzenie naszych komunikatów. O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować.