61 877 05 62 kontakt@sp64poznan.pl
Szukaj
RSS

Już po raz siódmy RAZEM NAM się udało!!!

załadunek paczek

W minionym  tygodniu zakończyła się szkolna akcja „Szlachetna Paczka”. W sobotę przekazaliśmy panu Andrzejowi wszystkie prezenty małe i duże, a było ich 115!!! Bardzo dziękuję wszystkim darczyńcom za okazane serce, przyniesione i zakupione dary oraz zebrane w klasach pieniądze oraz transport i pomoc przy przekazaniu prezentów. Kupiliśmy wymarzoną przez pana Andrzeja wiertarko-wkrętarkę, czajnik, książkę, suszarkę do bielizny i wiele innych  artykułów spożywczych i środków czystości.

Serdecznie dziękujmy w imieniu pana Andrzeja, z którym spotkaliśmy się osobiście. Choć jest bardzo zaradnym i optymistycznie nastawionym do życia człowiekiem, gdy zobaczył „morze” prezentów, w jego oczach na chwilę pojawiły się łzy. Ogromnie ucieszyły go kartki i listy, które natychmiast zaczął przeglądać i czytać. Gdy rozpakował wkrętarkę, powiedział, że marzył o takiej, ale nie było go na nią stać…

Jeszcze raz, w imieniu organizatorów szkolnej akcji z Samorządem Uczniowskim na czele, dziękujmy wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję: dzieciom, rodzicom, nauczycielom, wychowawcom i Dyrekcji SP 64.

            Dorota Berg, Patrycja Stachowiak, Marcin Łopusiński i SU