61 877 05 62 kontakt@sp64poznan.pl
Szukaj
RSS

Koło czytelnicze

Koło  czytelnicze  rozpoczęło  swoją  działalność  we wrześniu 2017  r. W pracach koła biorą udział uczniowie  klas drugich i trzecich.  Zajęcia odbywają  się  jeden raz  w tygodniu. Dobór odpowiedniej literatury oraz tematyka  omawiana podczas  zajęć pozwalają dzieciom przenieść  się w świat  bohaterów  opowiadań, baśni  i  wspólnie  z nimi przeżywać  ich ciekawe  przygody. Działania czytelnicze  spełniają  również funkcję relaksacyjną  i pozwalają znaleźć wytchnienie po zakończonych zajęciach lekcyjnych.

Główne  cele  działalności  koła  to:

– rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa,

-poznanie nowości wydawniczych,

-wprowadzenie dzieci w świat literatury, uwrażliwienie na jej piękno,

– budowanie świata wartości poprzez obcowanie z bohaterami literackimi,

-kształtowanie umiejętności konstruowania wypowiedzi ustnych oraz swobodnego wypowiadanie się przez dzieci, wzbogacenie słownictwa,

-budzenie zaciekawienia książką przez zabawy literacko- teatralne, plastyczne, muzyczno-ruchowe, konkursy

-integrowanie  grupy poprzez wspólną naukę, pracę i zabawę.

Systematyczne obcowanie z literaturą ma również ogromne oddziaływanie wychowawcze takie jak:

-kształtowanie wrażliwości humanistycznej,

-otwartości na potrzeby drugiego człowieka oraz hierarchii wartości moralnych i estetycznych,

-umacnianie wiary we własne siły,

-pogłębianie poczucia odpowiedzialności za własne działania.

Opiekun koła

  1. Magdalena Kaźmierczak