61 877 05 62 kontakt@sp64poznan.pl
Szukaj
RSS

Konkurs fotograficzny dla klas IV-VIII

aparat fotograficzny

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „Piękna nasza Polska cała”.

Organizator konkursu

Organizatorem szkolnego konkursu fotograficznego są nauczyciele plastyki Krzysztof Samborski i Sylwia Kaszkowiak.

Cele konkursu

1.  Pobudzanie i rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności uczniów w obszarze fotografii, zachęcanie do dostrzegania piękna i osobliwości w naszym kraju.
2.  Zgromadzenie najciekawszych fotografii promujących piękno przyrody i krajobrazu, zabytki i ciekawe miejsca.

Założenia ogólne

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej
nr 64 w Poznaniu.
Udział w konkursie jest dobrowolny.
Konkurs obejmuje jeden etap – szkolny.

Forma zdjęć konkursowych

1. Fotografia wykonana metodą tradycyjną lub cyfrową, kolorowa lub czarno – biała.
2. Format fotografii dowolny.
3. Każde zdjęcie na odwrocie powinno być podpisane: imię i nazwisko, klasa oraz tytuł zdjęcia.
4. Zdjęcia należy przynieść do nauczycieli plastyki do 30 września 2018 r.

Zasady oceniania

1. Przy ocenie prac konkursowych brane pod uwagę będą następujące kryteria:
– oryginalność i pomysłowość
– estetyka wykonania
– zgodność tematyczna

Nagrody i wyróżnienia

1. Autorzy najwyżej ocenionych zdjęć otrzymają nagrody i dyplomy
2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy