61 877 05 62 kontakt@sp64poznan.pl
Szukaj
RSS

Konkurs języka niemieckiego

Konkurs języka niemieckiego

Serdecznie zapraszamy uczniów klas siódmych do udziału w I Szkolnym Konkursie Wiedzy o Krajach Niemieckiego Obszaru Językowego.

Cele Konkursu:

1.Stworzenie uczestnikom możliwości sprawdzenia posiadanej wiedzy i wyłonienie uczniów z największa wiedzą o krajach niemieckojęzycznych.

2.Rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań językiem niemieckim

3.Pogłębienie motywacji do nauki języka niemieckiego

4.Promocja języka niemieckiego.

Organizacja Konkursu

1.Organizatorem szkolnego Konkursu Języka Niemieckiego jest nauczyciel języka niemieckiego Elżbieta Kostusiak.

2.Konkurs odbędzie się 07.05.2018 r. w Szkole Podstawowej Nr.64 w Poznaniu w sali 202, godzina rozpoczęcia 14.20, zakończenie konkursu 15.10.

Założenia ogólne

1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII Szkoły Podstawowej

2.Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

3.Konkurs odbywa się w jednej grupie zaawansowania.

4.Konkurs obejmuje jeden etap – szkolny.

Zasady i miejsce przeprowadzenia konkursu

1.Konkurs odbywa się w Szkole Podstawowej nr.64 w Poznaniu

2.Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnej- test leksykalny, obejmujący zagadnienia programowe, znajomość geografii, polityki krajów niemieckiego obszaru językowego, znajomość ciekawostek, ludzi, kultury, sztuki i polityki.

3.Testy i zadania przygotowywane są i sprawdzane przez nauczyciela języka niemieckiego ze szkoły.

4.Wygrywa uczestnik, który uzyskał największą liczbę punktów.

5.Uczestnicy, którzy uzyskają wynik powyżej 35% ogólnej sumy punktów otrzymają 3pkt. dodatnie oraz cząstkową ocenę bardzo dobrą z języka niemieckiego.

6.Uczestnicy, którzy zajmą w konkursie miejsca I,II,III otrzymają: I – 10 pkt. dodatnich, II – 8 pkt. dodatnich III – 6 pkt. dodatnich.

  1. Uczestnicy, którzy zdobędą  miejsca I,II,III otrzymają ocenę cząstkową – celującą z języka niemieckiego.

Zakres materiału:

Informacje geograficzne i polityczne Niemiec, Austrii oraz Szwajcarii ( największe miasta, stolice, państwa sąsiadujące, języki urzędowe, waluta, podział administracyjny Niemiec-mapa.) Znani Niemcy, Austriacy, Szwajcarzy( dopasowanie zdjęć do nazwisk i funkcji, prezydent, kanclerz, naukowcy, pisarze itp.). Znane osobistości świata muzyki,- poważnej i współczesnej, Najbardziej znane produkty poszczególnych krajów( dopasowanie produktu do kraju pochodzenia),Najbardziej znane budowle, budynki, miejsca w Niemczech, Austrii i Szwajcarii ( dopasowanie obiektu do nazwy). Typowe potrawy dla poszczególnych krajów. Rozpoznanie flagi, godła Niemiec.

 

Koordynator konkursu: Elżbieta Kostusiak