61 877 05 62 kontakt@sp64poznan.pl
Szukaj
RSS

Konkurs plastyczny „Wielkanocna pisanka”

wielkanocna pisanka

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie plastycznym „Wielkanocna pisanka”.

REGULAMIN:

 • Organizator konkursu

Organizatorem szkolnego konkursu plastycznego są nauczyciele plastyki Krzysztof Samborski i Sylwia Kaszkowiak.

 • Cele konkursu
 1. Wspieranie postaw społecznych młodego pokolenia .
 2. Wzbogacanie warsztatu plastycznego.
 3. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej uczniów.
 • Założenia ogólne
 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 64 w Poznaniu.
 • Udział w konkursie jest dobrowolny.
 • Konkurs obejmuje jeden etap – szkolny.
 • Prace wykonane przez uczniów będą po ocenie przekazane na kiermasz szkolny, z którego środki przekazane są na cele charytatywne. Jeśli ktoś nie wyrazi na to zgody prosimy o napisanie oświadczenia.
 • Forma prac konkursowych
 • Tematem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie pisanki wielkanocnej.
 • Technika i forma pracy dowolna.
 • Praca plastyczna musi być twórcza i oryginalna, z dbałością o estetykę.
 • Wykonane prace należy przynieść do nauczycieli plastyki do 2 kwietnia 2019 r.
 • Zasady oceniania
 • Przy ocenie prac konkursowych brane będą pod uwagę następujące kryteria:
 • – zgodność z tematyką

– estetyka wykonania prac

– twórczość i oryginalność

– za udział w konkursie przyznane będą punkty dodatnie +5

 • Nagrody i wyróżnienia
 • Autorzy najwyżej ocenionych prac otrzymają nagrody i dyplomy.