61 877 05 62 kontakt@sp64poznan.pl
Szukaj
RSS

„LAS I JEGO MIESZKAŃCY’’ – konkurs przyrodniczy

Daniel w lesie

„ LAS I JEGO MIESZKAŃCY’’ – konkurs przyrodniczy dla  uczniów klas  IV – V.

 1. CELE KONKURSU:

CEL GŁÓWNY:

Zainteresowanie różnorodnością i pięknem lasów najbliższej okolicy oraz kształtowanie pozytywnego stosunku i aktywnej postawy wobec środowiska przyrodniczego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • zachęcanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzenia wiadomości o przyrodzie miejsca zamieszkania,
 • poznanie walorów przyrodniczych lasów ,
 • poszerzenie wiedzy o ekosystemie leśnym,
 • rozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym,
 • rozbudzanie wrażliwości na problemy środowiska przyrodniczego najbliższego otoczenia
 • promowanie i wspieranie proekologicznych zachowań wśród dzieci
 • wdrażanie uczniów do zdrowej rywalizacji i twórczego myślenia,
 • okazja do dobrej zabawy i rozwijanie własnych zainteresowań.
 1. ZAKRES PROBLEMATYKI KONKURSU:
 • las jako ekosystem – warstwowa budowa lasu,
 • rodzaje lasów w Polsce ( dąbrowa, grąd, ols, bór),
 • lasy najbliższej okolicy – lasy komunalne i państwowe Poznania, Parki Krajobrazowe : Rogaliński , Promno, Puszcza Zielonka,  Wielkopolski Park Narodowy (położenie w stosunku do Poznania, ogólna charakterystyka ),
 • drzewa naszych lasów – gatunki, rozpoznawanie, jak obliczyć wiek drzewa?
 • zwierzęta naszych lasów- rozpoznawanie, odgłosy lasu ( ptaki i ssaki )
 • zależności między mieszkańcami lasu,
 • rola lasów ,
 • orientacja w lesie – „ żywe kompasy ‘’
 • sposoby i formy ochrony lasów: rezerwat, park narodowy, park krajobrazowy, drzewa pomnikowe, użytek ekologiczny( najbliższej okolicy )
 • zasady zachowania się w lesie,
 • aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu,
 • powiedzenia (przysłowia ) związane z lasem.
 • kalendarz świąt ekologicznych – Dzień Ziemi, Dzień Drzewa.
 • WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – V SP 64
 • W konkursie biorą udział 3- osobowe reprezentacje klas .
 • Każda klasa wybiera swój zespół, który powinien uzyskać aprobatę nauczyciela
 • Nauczyciel przyrody zapoznaje uczniów z tematyką i regulaminem konkursu; w razie potrzeby udziela konsultacji .
 • Konkurs ma charakter pracy zespołowej, wszystkie pytania konkursowe wyświetlane są na ekranie.
 • TERMIN KONKURSU :

Konkurs odbędzie się  29 maja 2018 r. ( wtorek ) w auli szkolnej  na 5 i 6 godzinie  lekcyjnej.

VII. PRZEBIEG  KONKURSU

 1. Czas trwania konkursu – ok. 2 godzin lekcyjnych
 2. Konkurs składa się z 6 etapów:

I  etap – pierwsza  runda pytań konkursowych

II  etap – ekologiczne łamigłówki

III etap –druga runda pytań konkursowych

IV etap – zadania praktyczne – rozpoznawanie drzew i głosów zwierząt

V etap – Finał- rozpoznawanie zwierząt.

VI etap – dogrywka ( w przypadku remisu )

 1. Ogłoszenie wyników konkursu przez jury konkursowe ( nagrody i dyplomy będą wręczone na uroczystości zakończenia roku szkolnego).
 2. Punkty do zachowania:        I miejsce – 10 pkt.

II miejsce – 9 pkt.

III miejsce – 7 pkt.

Wyróżnienie – 5 pkt.

Udział w konkursie – 3 pkt.

VIII. LITERATURA

 1. podręczniki do nauki przyrody
 2. książki i broszury tematyczne
 3. atlasy przyrodnicze,
 4. zalecane strony internetowe:

Organizatorzy konkursu:

Nauczyciele przyrody