61 877 05 62 kontakt@sp64poznan.pl
Szukaj
RSS

Moje miasto i okolica w wiosennej szacie

kwiaty w arobretrum kórnickim

SZKOLNY  KONKURS PLASTYCZNOEKOLOGICZNY  dla uczniów klas IV – VI.

 1. CEL KONKURSU
 2. Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy na temat:
 • miejskich parków i obszarów chronionych Poznania i okolicy ,
 • ekologii i dbałości o czystość środowiska naturalnego.
 • Popularyzowanie piękna wiosny w najbliższej okolicy
 1. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
 2. Rozbudzanie wyobraźni i pobudzanie aktywności twórczej dzieci.
 3. Kształtowanie emocjonalnego stosunku do przyrody

II.WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA:

 • Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, jak np. ołówek, kredka, pastele, farby olejne, wycinanki, grafiki komputerowe itp.
 • Format pracy – A3
 • Każdy uczeń może oddać tylko jedną pracę.
 • Każda praca powinna być zaopatrzona w temat pracy ( co przedstawia? np. Arboretum w Kórniku, WPN, Ogród Botaniczny, itp.), dane osobowe autora, tj.: imię i nazwisko, klasa (na odwrocie pracy).
 • Prace należy oddać do – 14.05.2018  u nauczycieli przyrody.

III. OCENA PRAC

W ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. spójność pracy z tematem konkursu,
 2. oryginalność,
 3. walory artystyczne, jak np.: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.
 4. staranność wykonania.
 5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Rozstrzygnięcie konkursu  odbędzie się  – 22.05.2018 . Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.

 1. NAGRODY

W konkursie nagrodzeni będą, autorzy najładniejszych 3 prac  oraz przyznane zostaną 3 wyróżnienia.( na poziomie klas IV, V i VI ) Wszystkie nagrodzone prace można będzie oglądać na wystawie w holu szkoły.

Punkty do zachowania: I miejsce – 10 pkt.

II miejsce – 8 pkt.

III miejsce – 6 pkt.

Wyróżnienie – 5 pkt.

Udział w konkursie – 3 pkt.

 

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów !!!

                                                                                                                                                 Nauczyciele przyrody