61 877 05 62 kontakt@sp64poznan.pl
Szukaj
RSS

„MOJA ŚWIĄTECZNA CHOINKA”

choinka

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„MOJA ŚWIĄTECZNA CHOINKA”

  1. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu plastycznego są nauczyciele plastyki Krzysztof Samborski i Sylwia Kaszkowiak.

  1. Cele konkursu

Wzbogacanie warsztatu plastycznego.

Rozwijanie wyobraźni plastycznej.

Rozwijanie wrażliwości i umiejętności plastycznych.

Pobudzanie aktywności twórczej.

Propagowanie tradycji związanej ze Świętami Bożego Narodzenia.

  1. Założenia ogólne

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV- VIII Szkoły Podstawowej nr 64 w Poznaniu.

Udział w konkursie jest dobrowolny.

Konkurs obejmuje jeden etap – szkolny.

Konkurs przebiega w formie indywidualnej.

Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.

  1. Forma prac konkursowych

Tematem pracy jest przygotowanie choinki w formie przestrzennej, stojącą.

Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własny mi.

Technika pracy dowolna, wykonana ręcznie.

Każdy uczestnik do pracy powinien dołączyć metryczkę z imieniem i nazwiskiem, klasa.

Wykonane prace należy oddać nauczycielom plastyki do 9 grudnia 2019 r.

  1. Zasady oceniania

Przy ocenie prac konkursowych brane będą pod uwagę następujące kryteria:

– zgodność pracy z tematyką konkursu,

– kreatywność i pomysłowość,

– estetyka prac.

Osoby biorące udział w konkursie otrzymają punkty za udział w konkursie szkolnym +5 pkt

Autorzy najwyżej ocenionych prac otrzymają nagrody i dyplomy.