61 877 05 62 kontakt@sp64poznan.pl
Szukaj
RSS

szkola-domu-ob-kaniewskichSzkoła Podstawowa nr 64 w Poznaniu, swym początkiem sięga połowy XIX wieku. Zbudowano ją w 1850 roku na terenie wsi Żegrze. Budynek ten posiadała jedną izbę lekcyjną i mieszkanie dla nauczyciela. Z biegiem lat budynek szkolny okazał się za mały wobec rosnącej liczbie dzieci. Zaistniała wielka potrzeba zapewnienia wszystkim dzieciom możliwości nauki. W nowo wybudowanej szkole znajdowały się cztery izby lekcyjne i mieszkanie dla kierownika budynku. Na boisko przedszkolne i ziemię orną przeznaczono jeden hektar powierzchni. W pierwszych latach swego istnienia szkoła była jednoklasowa, w roku 1878 dwuklasowa, w pięć lat później trzyklasowa, a od 1904 roku podniesiono stopień organizacyjny o piątą i szóstą klasę. Następstwem wzrostu liczby dzieci i powiększenia się ilości klas było powołanie do pracy nowych nauczycieli. Nauka odbywała się w języku niemieckim, co wywołało ogromne niezadowolenie zarówno dzieci jak i rodziców. Usunięcie w roku 1906 języka polskiego z nauczania religii spowodowało wybuch strajku szkolnego we Wrześni, do którego włączyły się dzieci polskich uczące się w szkole w Żegrzu. Bohaterską postawę dzieci wrzesińskich i wszystkich dzieci polskich w zaborze pruskim z czasów tego strajków upamiętniła Maria Konopnicka w utworze rozpoczynającym się od słów:

Tam od Wrześni i od Warty
Biją głosy w świat otwarty
Biją głosy, ziemia jęczy
Prusak polskie dzieci męczy.

W 50 rocznicę śmierci Marii Konopnickiej, wielkiej patriotki, poetki i powieściopisarki, Rada Pedagogiczna uchwałą z 3 września 1960 roku wystąpiła z wnioskiem do Kuratorium Okręgu Szkolnego o nadanie Szkole Podstawowej nr 64 – im. Marii Konopnickiej. 22 października 1960 roku, w dniu oficjalnego przekazania nowo wybudowanej szkoły, nadano jej imię Marii Konopnickiej. Od roku szkolnego 1966 – 1967 szkoła weszła w nowy system organizacyjny, wprowadzono bowiem ośmioletni obowiązek szkolny.

Dzieci do Szkoły Podstawowej nr 64 ciągle przybywało. W 1990 roku przywrócono do szkoły naukę religii. Proboszcz miejscowej parafii pod wezwaniem św. Mateusza, ks. Piotr Bydałek dokonał uroczystego poświęcenia krzyża, które dzieci zawiesiły w swoich klasach. Przez prawie 150 lat istnienia szkoła kierowało nią 7 dyrektorów. Pierwszym kierownikiem szkoły na wolnej od okupanta ziemi tj. od dnia 1 maja 1919 roku był nauczyciel Józef Krawiec. Obecnie dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 64 im. Marii Konopnickiej w Poznaniu jest Pani mgr Romualda Niemczal.