61 877 05 62 kontakt@sp64poznan.pl
Szukaj
RSS

„ OZDOBA ŚWIĄTECZNA”

ozdoby świąteczne

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ OZDOBA ŚWIĄTECZNA”

Organizator konkursu

Organizatorem szkolnego konkursu plastycznego są nauczyciele plastyki Krzysztof Samborski i Sylwia Kaszkowiak.

Cele konkursu

1. Wspieranie postaw społecznych młodego pokolenia .
2. Wzbogacanie warsztatu plastycznego.
3. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej uczniów.

Założenia ogólne

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 64 w Poznaniu.
Udział w konkursie jest dobrowolny.
Konkurs obejmuje jeden etap – szkolny.
Prace wykonane przez uczniów będą po ocenie przekazane na kiermasz szkolny, z którego środki przekazane są na cele charytatywne. Jeśli ktoś nie wyrazi na to zgody prosimy o napisanie oświadczenia.

Forma prac konkursowych

Tematem pracy jest zaprojektowanie i wykonanie ozdoby świątecznej.
Technika i forma pracy dowolna.
Praca plastyczna musi być twórcza i oryginalna, z dbałością o estetykę.
Wykonane prace należy przynieść do nauczycieli plastyki do 6 grudnia 2018 r. do nauczycieli plastyki.

Zasady oceniania

Przy ocenie prac konkursowych brane będą pod uwagę następujące kryteria:
– zgodność z tematyką
– estetyka wykonania prac
– twórczość i oryginalność

Nagrody i wyróżnienia

Autorzy najwyżej ocenionych prac otrzymają nagrody i dyplomy.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.