61 877 05 62 kontakt@sp64poznan.pl
Szukaj
RSS

„Poezja polskich noblistów” – konkurs recytatorski

Szymborska i Miłosz

Zapraszamy do udziału w konkursie recytatorskim.

Temat przewodni tegorocznej edycji konkursu brzmi:

„Poezja polskich noblistów”

 1. Cele konkursu:
 • rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa,
 • kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości,
 • odkrywanie i rozwijanie uzdolnień polonistycznych,
 • promowanie talentów recytatorskich,
 • wzbogacanie biernego i czynnego słownictwa,
 • popularyzacja literatury pięknej,
 1. Warunki uczestnictwa:

Szkolny konkurs recytatorski „Poezja polskich noblistów” adresowany jest do wszystkich uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 64 im. Marii Konopnickiej.

Uczniowie pragnący wziąć udział w konkursie zgłaszają się do swoich nauczycieli języka polskiego podając tytuł i autora wybranego utworu do 1.12.2019

 1. Kryteria oceny recytacji:
 • wybór utworu w kontekście tematu konkursu,
 • opanowanie pamięciowe utworu,
 • trafność interpretacji głosowej (logiczne akcentowanie, intonacja, modulacja głosu, tempo, pauza),
 • kultura słowa (artykulacja, akcent, przestankowanie),
 • ogólny wyraz artystyczny (postawa recytatora, uzasadniony gest sceniczny)
 1. Termin:

3.12.2019 rok

 1. Ocena i nagrody:

W składzie jury zasiądą nauczyciele języka polskie Szkoły Podstawowej nr 64

Przewodniczącym komisji konkursowej jest p. Halina Pacanowska-Wiśniewska

Osoby biorące udział w konkursie otrzymają punkty za udział w konkursie szkolnym +5 pkt.

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody oraz punkty dodatnie z zachowania w ilości:

I miejsce + 20 pkt.

II miejsce + 15 pkt.

III miejsce + 10 pkt.

 1. Postanowienia końcowe:

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji zdjęć i materiałów zarejestrowanych podczas przebiegu konkursu oraz do zmian w terminach podanych w regulaminie.

Wykorzystano zdjęcie ze strony internetowej:  https://zaiks.org.pl/419,196,zmarla_wislawa_szymborska