61 877 05 62 kontakt@sp64poznan.pl
Szukaj
RSS

„ STO LAT NIEPODLEGŁOŚCI”- PROJEKT ZNACZKA POCZTOWEGO

znaczki

Serdecznie zachęcamy uczniów klas IV-VIII do udziału w konkursie plastycznym na projekt znaczka pocztowego z okazji jubileuszu odzyskania niepodległości.

Organizator konkursu

Organizatorem szkolnego konkursu plastycznego są nauczyciele plastyki Krzysztof Samborski i Sylwia Kaszkowiak.

Cele konkursu

1. Wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia .
2. Propagowanie treści patriotycznych poprzez edukację plastyczną.
3. Wzbogacanie warsztatu plastycznego.
4. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej uczniów.

Założenia ogólne

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 64 w Poznaniu.
Udział w konkursie jest dobrowolny.
Konkurs obejmuje jeden etap – szkolny.

Forma prac konkursowych

Tematem pracy jest zaprojektowanie znaczka pocztowego z okazji jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości.
Uczestnicy konkursu projektują znaczek pocztowy w formacie A4. Wykonana praca musi zawierać postaci lub wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości przez Polskę.
Praca plastyczna musi być twórcza i oryginalna, z dbałością o estetykę.
Wykonane prace należy przynieść do nauczycieli plastyki do 30 września 2018 r.

Zasady oceniania

Przy ocenie prac konkursowych brane będą pod uwagę następujące kryteria:
– zgodność z tematyką
– estetyka wykonania prac
– twórczość i oryginalność

Nagrody i wyróżnienia

Autorzy najwyżej ocenionych prac otrzymają nagrody i dyplomy.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.