61 877 05 62 kontakt@sp64poznan.pl
Szukaj
RSS

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych

rekrutacyjnego

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 64 w Poznaniu z dnia 26.05.2020r. w związku z planowanym od 1 czerwca 2020 r. częściowym odwieszeniu funkcjonowania szkół ustala się nastepujące terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych na rok 2020/2021:

 

Lp. Rodzaj czynności Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Daty dzienne wynikające z nowego harmonogramu, przy założeniu zakończenia czasowych ograniczeń z dniem 1 czerwca 2020 r.
1.
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe lub przeprowadzenie testu predyspozycji dla eksperymentu pedagogicznego w Szkole Podstawowej nr 83 „Łejery”

w Poznaniu

W ciągu pięciu dni roboczych od dnia odwołania ograniczenia lub częściowego odwołania ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

 

1-5 czerwca 2020 r.

konkretną datę ustala szkoła i podaje kandydatom do wiadomości

2.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe
Drugiego dnia po upływie nowego terminu  zakończenia prób sprawności fizycznej oraz testu predyspozycji dla eksperymentu  (godz. 12.00)

 

9 czerwca

godz. 12.00

3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
W siódmym dniu roboczym po ogłoszeniu list kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej oraz testu predyspozycji dla  eksperymentu.

(godz. 12.00)

 

18 czerwca

godz. 12.00

 

4.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
W ciągu czterech dni roboczych od ogłoszenia list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do 24 czerwca
5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 

W czwartym dniu roboczym od ostatniego dnia dokonania czynności w wierszu 4.

(godz. 12.00)

 

30 czerwca

godz. 12.00