61 877 05 62 kontakt@sp64poznan.pl
Szukaj
RSS

Ubezpieczenie dziecka w roku szkolnym 2019/2020

ubezpieczenie

Szanowni Państwo,

Zgodnie z pismem Wydziału Oświaty Miasta Poznania, kierowanym do Dyrektorów Poznańskich Jednostek Oświatowych, z dnia 28-08-2019, znak. Ow-V.3032.20.2109, dotyczącym ubezpieczeń NNW dzieci i młodzieży, dyrektorzy szkół oraz rady rodziców nie mogą zaciągać zobowiązań jak również udzielać w umieniu jednostki pełnomocnictwa w tym zakresie – być stroną umowy w grupowym ubezpieczeniu na cudzy rachunek.

Z uwagi na powyższe przypominamy, iż ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Zakupu polisy dokonuje indywidualnie rodzic lub opiekun prawny. To od Państwa decyzji zależeć będzie, czy i na jakich warunkach ubezpieczone będzie Państwa dziecko. Apelujemy, aby nie bagatelizować problemu oraz by Państwa decyzja była przemyślana i odpowiedzialna.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 64

 1. im. Marii Konopnickiej w Poznaniu

 

Przydatne informacje

Czym jest NNW szkolne?[1]

NNW, czyli następstwa nieszczęśliwych wypadków, to w praktyce ochrona finansowa w razie złamania ręki, zwichnięcia nadgarstka czy wstrząsu mózgu. Za każdy wypadek, o ile znajduje się on w zakresie polisy, towarzystwo wypłaci rodzicom ubezpieczonego dziecka określoną sumę odszkodowania. Jest ona liczona procentowo od całej sumy ubezpieczenia.

Zakres ochrony w polisie NNW

Zakres ochrony oraz suma ubezpieczenia zależą od oferty danego towarzystwa. Część wymienionych zdarzeń znajduje się w wariancie podstawowym. Inne wymagają dokupienia rozszerzeń. Te informacje można znaleźć w dokumencie OWU jeszcze przed zawarciem umowy.

Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków jest życie i zdrowie dziecka, a w szczególności:

 • śmierć – w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wypadku komunikacyjnego, zawału serca lub udaru mózgu, rodzica lub opiekuna prawnego,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu – w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wypadku komunikacyjnego, zawału serca lub udaru mózgu,
 • złamanie kości,
 • oparzenie lub odmrożenie,
 • pobyt w szpitalu,
 • interwencja lekarska (medyczne assistance),
 • zatrucie – gazem, oparami, substancjami chemicznymi,
 • porażenie prądem,
 • wstrząśnienie mózgu,
 • amputacja kończyny – w wyniku nowotworu złośliwego,
 • pogryzienie przez zwierzęta,
 • czasowa niezdolność do nauki.

Z czego składa się ubezpieczenie?

Szkolna polisa NNW obejmuje ochroną nawet kilkanaście zdarzeń dotyczących życia i zdrowia dziecka.Oprócz tytułowych następstw nieszczęśliwych wypadków (np. złamanie ręki) polisa ubezpieczać możetakże śmierć ubezpieczonego, pobyt w szpitalu czy koszty leczenia i rehabilitacji.

Ile wynosi odszkodowanie?

Kwota odszkodowania to tyle, ile wynosi suma ubezpieczenia.Przykładowo, jeśli SU za śmierć wynosi 20 000 zł, tyle zostanie wypłacone najbliższym. Odszkodowanie za wypadek stanowi określony w warunkach ubezpieczenia procent od sumy ubezpieczenia.

Czy polisa NNW obejmuje wypadki w trakcie uprawiania sportu?

Tak, ale w niektórych towarzystwach będzie się to wiązało z wykupieniem dodatkowej ochrony.Ze względu na udział dziecka w zajęciach sportowych (np. w ramach sekcji i zajęć pozalekcyjnych),warto kupić NNW lub rozszerzenie, które chroni przed takimi kontuzjami.

Za co ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania?

Za każde zdarzenie, które nie znajduje się w zakresie wykupionej polisy NNW.Każda polisa na życie zawiera limity i wyłączenia odpowiedzialności opisane w dokumencie OWU. Warto się z nim zapoznać, aby świadomie wybrać polisę.

Czy możliwa jest zmiana warunków w trakcie umowy?

Tak, o ile taką ewentualność dopuszcza ubezpieczyciel.Warto zapytać agenta danego towarzystwa, czy dopuszcza rozszerzenie umowy w trakcie jej trwania lub podwyższenie sumy ubezpieczenia.

Od kiedy działa polisa?

Zwykle polisa biegnie od dnia zaksięgowania składki na koncie ubezpieczyciela. Warto tę informację sprawdzić w dokumencie OWU.

Wybrane Towarzystwa Ubezpieczeniowe[2]

Wybrani Brokerzy Ubezpieczeniowi[3]

 

[1] Żródło: https://rankomat.pl/nnw-szkolne

[2]W kolejności alfabetycznej

[3]W kolejności alfabetycznej