61 877 05 62 kontakt@sp64poznan.pl
Szukaj
RSS

„Kim jest współczesny patriota?” – konkurs filmowy

konkurs filmowy

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie filmowym dla klas IV-VIII pt.”Kim jest współczesny patriota?”

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „KIM JEST WSPÓŁCZESNY PATRIOTA?”:

1. Organizator konkursu.
Organizatorem konkursu są nauczyciele języka polskiego: Dorota Berg, Katarzyna Byrt  i Maria Jaskólska-Czub.

2. Cele konkursu.
Wspieranie postaw patriotycznych, społecznych  i kulturalnych młodego pokolenia.
Rozwijanie kreatywności i wrażliwości filmowej uczniów.

3. Założenia ogólne
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 64 w Poznaniu.

4. Forma prac konkursowych
Tematem pracy jest nagranie krótkiego filmu o tematyce patriotycznej, odnoszącego się do czasów współczesnych.
Prace konkursowe należy dostarczyć  nauczycielom języka polskiego do sal 108 lub 110 do 4 stycznia 2019 r.

5. Zasady oceniania
Przy ocenie prac konkursowych brane będą pod uwagę następujące kryteria:
– zgodność z tematyką
– twórczość i oryginalność

6. Nagrody i wyróżnienia.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.