61 877 05 62 kontakt@sp64poznan.pl
Szukaj
RSS

„ŻYJĘ ZDROWO – NIE ULEGAM NAŁOGOM”

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„ŻYJĘ ZDROWO – NIE ULEGAM NAŁOGOM”

  1. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu plastycznego są nauczyciele plastyki Krzysztof Samborski i Sylwia Kaszkowiak.

  1. Cele konkursu

Wspieranie postaw społecznych młodego pokolenia.

Wzbogacanie warsztatu plastycznego.

Pogłębianie wiedzy na temat profilaktyki uzależnień.

Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

Rozwijanie wyobraźni plastycznej.

Rozwijanie wrażliwości i umiejętności plastycznych.

Pobudzanie aktywności twórczej.

Zaangażowanie uczniów do działań profilaktycznych.

 

  1. Założenia ogólne

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV- VIII Szkoły Podstawowej nr 64 w Poznaniu.

Udział w konkursie jest dobrowolny.

Konkurs obejmuje jeden etap – szkolny.

Konkurs przebiega w formie indywidualnej.

Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.

  1. Forma prac konkursowych

Tematem pracy jest przygotowanie plakatu związanego z negatywnymi konsekwencjami wynikającymi z używania alkoholu, narkotyków, nikotyny.

Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi.

Praca może być wykonana dowolną techniką, na dowolnym formacie, ale nie mniejszym od A4.

Każdy uczestnik na odwrocie pracy powinien zamieścić tytuł pracy, imię i nazwisko, klasa.

Wykonane prace należy oddać nauczycielom plastyki do 5 listopada 2019 r.

Zasady oceniania

Przy ocenie prac konkursowych brane będą pod uwagę następujące kryteria:

– zgodność pracy z tematyką konkursu,

– kreatywność i pomysłowość,

– estetyka prac.

Osoby biorące udział w konkursie otrzymają punkty za udział w konkursie szkolnym +5 pkt

Autorzy najwyżej ocenionych prac otrzymają nagrody i dyplomy.